AKTUÁLNĚ

Přehledová studie

Mobilní technologie a senioři

V první fázi projektu mHealth Active nás zajímalo, do jaké míry je téma mobilních technologií a zdraví u seniorů probádané. Proto jsme vytvořili systematický přehled literatury (tzv. rešerši) z dosavadního vědeckého poznání o využití mobilních technologií k zdraví podporujícímu chování u seniorů. 

DOTAZNÍKOVÉ ŠetŘEnÍ

Postoje k mobilním technologiím u seniorů, osob blízkých a pečujících lékařů.

V druhé fázi projektu právě probíhá dotazníkové šetření postojů seniorů, jejich osob blízkých a pečujících lékařů k využití mobilních technologií ke zlepšení zdraví a kvality života českých seniorů. Stále je možnost zapojit se jako praktický lékař vyplněním krátkého online dotazníku. Pokud jste starší dospělý (50 plus) či osoba občas pečující o seniora v okolí Brna, můžete se zúčastnit diskusního setkání na dané téma.

Pilotní studie s využitím smartphonu

Mobilní aplikace k podpoře zdraví

Ve třetí fázi výzkumu budeme testovat mobilní aplikace s využitím chytrých telefonů či smartphonů přímo u seniorů. 


Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.