Mgr. Steriani Elavsky, Ph.D.

Steri je výzkumnou pracovnicí Institutu pro výzkum dětí, mládeže a rodiny na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v České republice. Je členkou interdisciplinárního týmu pro výzkum internetu a společnosti (IRTIS) a současně i držitelkou grantu SoMoPro (v rámci Jihomoravského programu pro excelentní vědce). V současné době je její výzkum zaměřen na mobilní technologie pro zlepšení behaviorálního zdraví a aktivního stárnutí v České republice. Jako součást svého výzkumu se zajímá o chování v oblasti zdraví a jeho psychologických dopadů u starší populace. Steri je autorkou publikací v mnoha mezinárodních časopisech a 16 let strávila v USA, kde obdržela doktorát (University of Illinois v Champaign-Urbana) a pracovala jako akademický pracovník (Penn State University v University Park). Její další výzkumné zájmy zahrnují psychologii zdraví, psychologii fyzické aktivity, subjektivní pohodu / kvalitu života, vývoj dospělých a stárnutí, ženské zdraví, mind-body terapie (například jóga).

Prof. David Šmahel, Ph.D.

Prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D. je profesorem na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, kde pracuje v Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny a na Katedře mediálních studií a žurnalistiky. Je vedoucím výzkumného týmu, který se zabývá oblastí psychologie a internetu. Jeho aktuální výzkum se zaměřuje na rizika a příležitosti internetu pro děti a dospívající, bezpečnost uživatelů IT, zdraví v kontextu používání internetu a online komunikaci. Je editorem časopisu „Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace” (www.cyberpsychology.eu) a spoluautorem knihy “Digital Youth: The Role of Media in Development”, která vyšla v roce 2011 v USA.

Bc. Lenka Knapová

Lenka je studentkou magisterského stupně psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Vedle současného výzkumného zaměření na zlepšení zdraví s využitím mobilních technologií je jí blízká především oblast sportovní psychologie. Její bakalářská práce, se kterou zvítězila na soutěži výzkumných projektů „Mezinárodní studentské psychologické dny 2016,“ se zabývala vztahem osobnostních charakteristik a výkonu pod tlakem v orientačním běhu. Dále je členkou mezinárodního výzkumu, který zkoumá vliv kognitivních schopností rozhodčích na jejich hodnocení výkonu sportovců. V současnosti se Lenka věnuje v oblasti sportovní psychologie i přednáškové činnosti a v tématice se také dále intenzivně vzdělává.

Bc. Adam Klocek

Adam je studentem Mgr. studia psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy university. V minulosti studoval souběžně po 2 roky s psychologií také bakalářskou filosofii na Filosofické fakultě MU. Ve své bakalářské práci se zaměřoval na výzkum morální kompetence a implicitní výkonové motivace u českých podnikatelů. V současnosti je frekventantem psychoterapeutického výcviku v Katatymně imaginativní psychoterapii a účastní se standardizace výkonového testu Woodcock-Johnson IV. (Ach).  Adam je autorem historicko-filosofického románu První vůle. V budoucnu se chce více zabývat výzkumem dopadu moderních technologií na životy lidí v dnešní globalizované společnosti, výzkumem efektu v psychoterapii a výzkumem v oblasti psychometriky společně s přispíváním ke zkvalitňování psychodiagnostických metod. Případně možné kombinaci všech 3 oblastí.


Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.