Vítejte na stránkách projektu mHealth Active!

Tento projekt se zabývá studiem digitálních technologií (zejména mobilních) a jejich využití k podpoře zdraví a zdravých životních návyků u starších dospělých a u seniorů (50+).

O projektu

Proč se zaměřujeme na stárnoucí populaci a zdravý životní styl?

Počet lidí ve věku nad 50 let žijících v České republice převyšuje 3,8 mil a ti ve věku nad 65 let tvoří 16% české populace, a tyto statistiky se budou nadále exponenciálně zvyšovat. Přestože Češi staršího věku žijí déle než kdykoliv předtím, obecně nevedou zdravý život. Prevalence chronických onemocnění, funkčních omezení a zdravotního postižení se zvyšuje s věkem, přinášející sebou nepříznivé důsledky pro celkové zdraví a kvalitu života. Životní styl je klíčovým faktorem z hlediska udržení zdraví a kvality života v procesu stárnutí, ale jen malá část českých seniorů žije zdravým životním stylem, který se vyznačuje dostatečným množstvím fyzické aktivity, nízkou úrovní sedavého způsobu života, a dostatečnou mírou kvalitního spánku. Projekt mHealth Active se zabývá tím, jak nejlépe využít potenciál digitálních technologií k podpoře těchto zdravých životních návyků seniorů.

Jak nám mohou digitální technologie pomoci při podpoře zdraví?

Přestože existují účinné intervenční strategie ke zvýšení pohybové aktivity, snížení sedavosti či zlepšení spánku pro starší populaci, tradiční intervenční postupy (skrze osobní kontakt) vyžadují značné (finanční i lidské) prostředky a mají omezený dopad na zdraví široké veřejnosti. Pokroky v digitálních technologiích otevřely možnosti pro řešení s potenciálně větším dopadem, i když přijatelnost a proveditelnost technologicky zprostředkovaných intervencí pro zlepšení zdraví a behaviorálních návyků českých seniorů nejsou dosud známy. Projektem mHealth Active se tak snažíme přispět k vývoji systematického výzkumu v této oblasti. 

Na co přesně se projekt zaměřuje?

Projekt mHealth Active  má za úkol (1) rozvinout interdisciplinární výzkum v oblasti zdraví a mobilních technologií (mHealth) v České republice; a (2) uskutečnit pilotní výzkum  za účelem zjištění přijatelnosti a proveditelnosti využívání mHealth nástrojů k monitorování a zlepšení zdraví a aktivního životního stylu u starších osob.

Prakticky se projekt skládá z několika částí - dotazníkové studie seniorů, jejich dospělých dětí a pečujících lékařů, focus groups se zástupci stejných skupin a pilotního projektu využívajícího chytrých telefonů či smartphonů a mobilních aplikací u skupiny seniorů.

Mohu se výzkumu zúčastnit?

Projekt mHealth Active již skončil, nicméně vítáme jak zapojení odborné či profesionální veřejnosti zajímající se o dané téma, tak samotných seniorů, jejich rodinných příslušníků, pečovatelů, či lékařů. Vaše otázky či ohlasy můžete mířit přímo na vedoucí projektu dr. Steri Elavsky.

Kdo nás financuje?

Tento projekt získal finanční prostředky z programu pro výzkum a inovace Horizont 2020 Evropské unie v rámci akcí Marie Sklodowska-Curie a je spolufinancován Jihomoravským krajem dle grantové dohody č. 665860.

Tento materiál odráží pouze postoje autora a EU není odpovědná za jakékoli možné použití informací obsažených v tomto materiálu.


Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.