Mgr. Steriani Elavsky, Ph.D.

Steri je výzkumnou pracovnicí Institutu pro výzkum dětí, mládeže a rodiny na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v České republice. Je členkou interdisciplinárního týmu pro výzkum internetu a společnosti (IRTIS) a současně i držitelkou grantu SoMoPro (v rámci Jihomoravského programu pro excelentní vědce). V současné době je její výzkum zaměřen na mobilní technologie pro zlepšení behaviorálního zdraví a aktivního stárnutí v České republice. Jako součást svého výzkumu se zajímá o chování v oblasti zdraví a jeho psychologických dopadů u starší populace. Steri je autorkou publikací v mnoha mezinárodních časopisech a 16 let strávila v USA, kde obdržela doktorát (University of Illinois v Champaign-Urbana) a pracovala jako akademický pracovník (Penn State University v University Park). Její další výzkumné zájmy zahrnují psychologii zdraví, psychologii fyzické aktivity, subjektivní pohodu / kvalitu života, vývoj dospělých a stárnutí, ženské zdraví, mind-body terapie (například jóga).

Prof. David Šmahel, Ph.D.

Prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D. je profesorem na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, kde pracuje v Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny a na Katedře mediálních studií a žurnalistiky. Je vedoucím výzkumného týmu, který se zabývá oblastí psychologie a internetu. Jeho aktuální výzkum se zaměřuje na rizika a příležitosti internetu pro děti a dospívající, bezpečnost uživatelů IT, zdraví v kontextu používání internetu a online komunikaci. Je editorem časopisu „Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace” (www.cyberpsychology.eu) a spoluautorem knihy “Digital Youth: The Role of Media in Development”, která vyšla v roce 2011 v USA.

Bc. Lenka Knapová

Lenka je studentkou magisterského stupně psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Vedle současného výzkumného zaměření na zlepšení zdraví s využitím mobilních technologií je jí blízká především oblast sportovní psychologie. Její bakalářská práce, se kterou zvítězila na soutěži výzkumných projektů „Mezinárodní studentské psychologické dny 2016,“ se zabývala vztahem osobnostních charakteristik a výkonu pod tlakem v orientačním běhu. Dále je členkou mezinárodního výzkumu, který zkoumá vliv kognitivních schopností rozhodčích na jejich hodnocení výkonu sportovců. V současnosti se Lenka věnuje v oblasti sportovní psychologie i přednáškové činnosti a v tématice se také dále intenzivně vzdělává.

Bc. Adam Klocek

Adam je studentem Mgr. studia psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy university. V minulosti studoval souběžně po 2 roky s psychologií také bakalářskou filosofii na Filosofické fakultě MU. Ve své bakalářské práci se zaměřoval na výzkum morální kompetence a implicitní výkonové motivace u českých podnikatelů. V současnosti je frekventantem psychoterapeutického výcviku v Katatymně imaginativní psychoterapii a účastní se standardizace výkonového testu Woodcock-Johnson IV. (Ach).  Adam je autorem historicko-filosofického románu První vůle. V budoucnu se chce více zabývat výzkumem dopadu moderních technologií na životy lidí v dnešní globalizované společnosti, výzkumem efektu v psychoterapii a výzkumem v oblasti psychometriky společně s přispíváním ke zkvalitňování psychodiagnostických metod. Případně možné kombinaci všech 3 oblastí.

Mgr. Martina Šmahelová

Martina je odbornou pracovnicí na Institutu pro výzkum dětí, mládeže a rodiny a studentkou doktorského programu Sociální psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Mezi její hlavní oblasti zájmu patří kvalitativní analýza dat. Tematicky se zaměřuje na zkoumání zkušeností dětí a rodin v kontextu nových medií, chování dětí na internetu, soukromí a sebe-odkrývání na internetu. Pracuje také na výzkumu v oblasti zdraví a technologií. Je absolventkou komplexního akreditovaného výcvik „Cestou systemických terapií“ a v minulosti pracovala jako terapeutka. V roku 2017 získala cenu děkana pro nejlepší doktorského studenta Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.


Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.