AKTUÁLNĚ

Mobilní technologie a zdraví podporující chování u seniorů

V první fázi projektu mHealth Active nás zajímalo, do jaké míry je téma mobilních technologií a zdraví u seniorů probádané. Proto jsme vytvořili systematický přehled literatury (tzv. rešerši) z dosavadního vědeckého poznání o využití mobilních technologií k zdraví podporujícímu chování u seniorů.

Co si představit pod pojmy mobilní technologie a zdraví podporující chování?

Mobilní technologie zahrnují nástroje jako jsou mobilní telefony, chytré telefony, či tablety, které umožňují (bezdrátové) připojení k internetu. Tato zařízení mohou také prostřednictvím různých mobilních aplikací komunikovat s jinými přístroji na sledování různých aspektů zdraví, jako jsou přístroje na měření tlaku či cukru v krvi nebo fitness náramky. Dávají tak lidem možnost získání zpětné vazby ohledně jejich chování a zpřístupňují informace o zdraví či způsobech, jak své zdraví zlepšit.

Ke zdraví podporujícímu chování řadíme chování jako je pohybová aktivita, sedavost či spánek, nebo jiná chování související se zdravým životním stylem (např. stravovací návyky, kouření).

Chytrý telefon neboli smartphone

Jak lze využít mobilních technologií k podpoře zdraví u seniorů?

Používání mobilních technologií u seniorů se celosvětově zvyšuje. Není to způsobeno jen stárnutím populace a přizpůsobením trhu požadavkům seniorů, ale obecně neustále se zvyšujícím používáním technologií včetně chytrých telefonů (smartphone) celosvětově. Ačkoli se délka života zvyšuje, stáří může být spojeno s poklesem kvality života v důsledku nevhodných návyků. Technologie může být užitečným nástrojem, jak tyto návyky změnit. Pomocí mobilních aplikací lze například jednoduše sledovat pohybovou aktivitu, sedavost či spánek a následně pak využít mobilní přístroje k poskytování strategií či celých programů pro změnu chování.

 

Procenta osob v jednotlivých věkových skupinách, kteří používají chytré telefony a internet; srovnání americké a české stárnoucí populace Zdroj: Pew Research Center – Tech Adoption Climbs Among Older Adults (USA; data z roku 2016) a World Internet Project (ČR; data z let 2005, 2008 a 2014)

Sledování počtu kroků a kvality spánku v aplikaci Garmin Connect

Nabídka intervencí plně či částečně skrze mobilní aplikace ve světě roste na popularitě, neboť šetří čas, prostředky vynaložené na péči a dokáže mít velký dopad (lze oslovit více lidí). Z dostupných dat je zřejmé, že i přesto, že čeští senioři využívají internet či chytré mobilní technologie do nižší míry než například senioři v USA (zejména u věkových skupin nad 75 let věku), trendy v jejich užívání se rychle zvyšují. Do jaké míry by programy na podporu zdraví (zprostředkované mobilními technologiemi) byly přijatelné pro seniory v České republice však zatím není známo.

Cílem našeho projektu je proto mimo jiné zmapovat, jak čeští senioři mobilní technologie vnímají a používají. Zároveň nás zajímá, jak roli mobilních technologií vnímají ostatní v okolí seniorů včetně osob blízkých či pečujících lékařů

Jsou mobilní technologie efektivním nástrojem k podpoře zdraví u seniorů?

Při bádání nové oblasti jako jsou mobilní technologie a zdraví seniorů je důležité znát výsledky předešlého poznání, abychom věděli, co již vyzkoumáno bylo, a mohli zacílit naše další kroky na zjištění nová. Za tímto účelem jsme vytvořili systematický přehled studií, které testovaly mobilní technologie v rámci programů zaměřených na zvyšování pohybové aktivity, snižování sedavosti či zlepšení spánku u dospělých starších 50 let.

Systematicky jsme podle zadaného klíče vyhledávali v elektronických databázích (Web of Science, SCOPUS, PubMed a EBSCO – PsychInfo, PsychArticles) vědecké články, které se tímto tématem zabývaly. Toto vyhledávání probíhalo od ledna 2017 do února 2017. Takto jsme nalezli 1499 potenciálních studií, z nichž však jen 117 prošlo základním hodnocením na základě relevantnosti.  Po detailním pročtení studií jsme do našeho přehledu zařadili 29 studií, které prezentovaly ukončenou intervenci, která obsahovala mobilní technologie na změnu chování v oblasti pohybové aktivity či sedavosti u starších dospělých (50+).   

Náš článek s přehledem literatury byl publikován v recenzovaném časopise Journal of Aging and Physical Activity.

Citace:  Elavsky, S., Knapova, L., Klocek, A., Smahel, D. Mobile Health Interventions for Physical Activity, Sedentary Behavior, and Sleep in Adults Aged 50+: A Systematic Literature Review. J Aging Phys Act. 2018 Dec 3:1-53. doi: 10.1123/japa.2017-0410. [Epub ahead of print]

Zdroje

Anderson, M., & Perrin, A. (2017). Tech Adoption Climbs Among Older Adults [Online]. Pew Research Center. Dostupné na http://www.pewinternet.org/2017/05/17/tech-adoption-climbs-among-older-adults/

Lupač, P., Chrobáková, A., & Sládek, J. (2017). Internet v České republice 2014 [Online]. World Internet Project. Dostupné na http://www.worldinternetproject.com/reports.html


Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.