AKTUÁLNĚ

Jak vnímají mobilní technologie pro podporu zdraví čeští senioři?

V druhé fázi projektu právě probíhá dotazníkové šetření postojů seniorů, jejich osob blízkých a pečujících lékařů k využití mobilních technologií ke zlepšení zdraví a kvality života českých seniorů. 

Prostřednictvím agentury FOCUS jsme dotazovali starší dospělé (50 plus) ohledně jejich postojů k mobilním technologiím a jejich životního stylu.  Mimo starší dospělé samotné nás zajímali názory jejich osob blízkých a praktických lékařů, kteří se podílí na zdravotní péči seniorů.

Praktičtí lékaři se zúčastnili online dotazníkové studie. Sběr dat probíhal od října 2017 do ledna 2018. Výsledky z našeho zkoumání postojů českých praktických lékařů jsme publikovali v recenzovaném časopise BGJP Open a je přístupný zde.

Starší dospělí (50 plus) či osoby občas pečující o seniora po celé ČR, se zúčastnili diskusního setkání na dané téma koncem srpna a počátkem září. Výsledky fokusních skupin byly zařazeny do článku, který je nyní v recenzním řízení. Budeme jej sdílet, jakmile bude článek publikován. Mimo jiné jsme výsledky prezentovali na mezinárodních odborných konferencích (přehled zde).

Starší dospělí (50 plus) a vlastníci chytrého telefonu ("smartphone"), se zapojili do naší pilotní studie, která proběhla během letních měsíců. Výsledky pilotní studie byly zařazeny do článku, který je nyní v recenzním řízení. Budeme jej sdílet, jakmile bude článek publikován. Mimo jiné jsme výsledky prezentovali na mezinárodních odborných konferencích (přehled zde).


Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.