VÝSLEDKY A PUBLIKACE

Výsledky 2020

Vyšel nám recenzovaný článek na základě našeho dotazníkového šetření českých seniorů a jejich osob blízkých. Článek byl publikován v časopise JMIR.

Praktické lékaře by mohl zajímat náš recenzovaný článek v časopise Praktický lékař.

V roce 2020 jsem také získali financování od Technologické agentury ČR pro navazující projekt SMARTCare. Tento projekt se zabývá zapojením technologií do péče o seniory. Více se můžete dozvědět na webových stránkách projektu (www.projekty.osu.cz/smartcare). 

Výsledky 2019

Vyšla tisková zpráva o našem projektu. Čtěte zde.

Vyšel nám recenzovaný článek na základě našeho dotazníkového šetření českých praktických lékařů. Článek byl publikován v časopise BJGP Open

Výsledky pilotní studie využívající chytré telefony a fitness náramky u starších dospělých jsme prezentovali na mezioborové konferenci International Society of Behavioral Nutrition and Physical Activity.  

Výsledky 2018

Vyšel nám recenzovaný článek na základě našeho přehledu literatury o intervencích využívajících mobilní technologie u starších dospělých. Článek byl publikován v časopise Journal of Aging and Physical Activity.

Výsledky průřezové dotazníkové studie zjišťující prediktory připravenosti a užívání technologií staršími dospělými s ohledem na roli potřeby kognitivního uzavření jsme prezentovali na mezioborové konferenci: STÁRNUTÍ 2018: " 4. mezioborová gerontologická studentská vědecká konference".

Výsledky online dotazníkové studie praktických lékařů, která zjišťovala používání informačně-komunikačních technologií v ordinacích, připravenost k používání eHealth a také hlavní bariéry v používání těchto technologií, jsme prezentovali na mezinárodní konferenci: 16th INTERNATIONAL CONFERENCE CYBERSPACE 2018.

Výsledky průřezové dotazníkové studie zjišťující vzorce používání digitálních technologií a připravenost k používání eHealth nástrojů u starších dospělých (50+) a jejich pečujících osob jsme prezentovali na mezinárodní konferenci v Magdeburgu: HEALTH ACROSS LIFESPAN 2018 "International conference on healthiness and fitness across the lifespan".

Výsledky 2017

První výsledky systematického přehledu studií, které zahrnovaly mHealth intervence zaměřené na pohybovou aktivitu, sedavost či spánek u seniorů, jsme prezentovali na mezinárodní konferenci kinantropologie: 11th INTERNATIONAL CONFERENCE ON KINANTHROPOLOGY "Sport and Quality of Life".

 


Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.